Biuro Turystyczne Dolina-Podroznika.pl (firma MEDIMA-PL Grzegorz Pyjos) spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych i działa jako organizator turystyki.

 

Od dnia 17 marca 2016r. posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Małopolskiego pod numerem Z/13/2016.

 

Zgodnie z treścią powyższej ustawy nasza firma zawarła również umowę o Gwarancję Ubezpieczeniową z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Obecna umowa została zawarta na okres od 15.03.2022r. do 14.03.2023r.

 

Zapraszam do poniższej galerii dokumentów potwierdzających powyższe zezwolenie oraz ubezpieczenie.

 

  • Dolina Podroznika Wpis Do Rejestru OTiPT.jpg
  • MEDIMA-PL Gwarancja Ubezpieczeniowa od 15-03-2022 do 14-03-2023